DoneBySimon

Ibib

Ibib

Dit stond aan het station van Roeselare. Ben ik de enige die daar op het eerste gezicht “ibib, iuiu en isis” in zag?

← Home