DoneBySimon

Bluetooth log

Gow zeg, iemand uit Apeldoorn heeft op enkele plekken alle bluetooth apparaten zitten tracken. Telkens als er iemand voorbijkwam met een telefoon, pda, gps met bluetooth werd dat weggeschreven naar een database. Interessant project me dunkt. Check ook zeker de grafieken eens. [via New Scientist Technology]

← Home